นิสัย 4 ข้อของผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่เคยทำ

บทความดัๆข้อคิดโดนใจ – การพูดเพื่อที่ให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่น ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนอาจมีได้หลากหลายวิธี เช่นว่า บางคนมีความตั้งใจในการทำงานสูง ขณะที่บางคนก็จะบอกว่า ทำงานที่มีความท้าทายตนเองอยู่เสมอ

ประสบความสำเร็จ

เว็บไซต์ บิซิเนส อินไซเดอร์ได้รวบรวม 4 นิสัยสำคัญๆ ที่ “ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่เคยทำ” มาตลอดทั้งชีวิตเพื่อมาแบ่งปันกัน ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนน่าจะนำไปปรับใช้ได้มากทีเดียว

 

1. โทษผู้อื่นเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้จะแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด และมองหาทางแก้แทนที่จะหาคนที่มารับผิด

“พวกเขาจะเป็นคนแรกที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น และเป็นคนสุดท้ายที่จะเอาเครดิตจากการกระทำ” คริส เดเวอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของดิสนีย์ระบุ เพราะการโทษผู้อื่นไม่ได้ช่วยให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น

 

2. ซ่อนอยู่หลังฉากคนที่ประสบความสำเร็จจะตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความสัมพันธ์เฟซทู-เฟซ และให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบพบหน้า มากกว่าการสื่อสารผ่านการโทรศัพท์ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์

“ในการพูดคุยพวกเขา มีการสื่อสารกับทุกคน รับรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุด คือการรับฟัง การแบ่งปัน และการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน” เดเวอร์ ระบุเทคโนโลยีอาจจะส่งผลดีในบางเวลา แต่ความสัมพันธ์แบบพบหน้ามีความสำคัญมากที่สุด

 

3. ทำงานคนเดียวการสร้างอิทธิพลและประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดมาจากการกระทำของคนเพียงคนเดียว ดังนั้นแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้ที่จะยอมรับความคิดเห็น

การสร้างหุ้นส่วน การยอมรับคำวิจารณ์ และความซื่อสัตย์จะช่วยให้ทุกๆ คนสามารถปีนขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดได้ โดยที่ไม่ต้องทำร้ายผู้อื่น ขณะเดียวกันคนที่ประสบความสำเร็จมักจะชอบแสดงความเห็น ทว่าเปิดรับในสิ่งที่ผู้อื่นพูด

“พวกเขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด และเห็นเพื่อนคนอื่นๆ ประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะเหยียบย่ำคนอื่นระหว่างที่เดินไปสู่ความสำเร็จ” เดเวอร์ ระบุ

 

4. ทำตัวให้กลมกลืนคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมักจะมองหาทางอื่นที่จะท้าทายสถานภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่

“พวกเขาจะสรรค์สร้างชีวิตในทางที่จะสร้างความต้องการให้เดินไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ พวกเขาจะยึดติดอยู่กับความคิดเหล่านั้น ทว่า จะเป็นทางที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จโดยหนทางใหม่และไม่มีความเกรงกลัวใดๆ” เดเวอร์ กล่าว

แสดงความเห็น

comments