ขยายระยะเวลาใบขับขี่ชั่วคราวจาก 1 ปี เป็น 2 ปี เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

กรมการขนส่งทางบก ได้ขยายเวลาใบขับขี่รถชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี แต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสามารถมาเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบ 5 ปี หลังจากใช้ใบขับขี่ชั่วคราวครบ 1 ปี เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น

ใบขับขี่ชั่วคราว

  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 กรมการขนส่งทางบก ได้ออกประกาศขยายใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ชนิดชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต จะสามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ชนิด 5 ปีได้ เมื่อใช้ใบอนุญาตชนิดชั่วคราวได้ครบ 1 ปีขึ้นไป มีผลบังคับใช้กับผู้ขอรับใบอนุญาตใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนใบขับขี่ได้ทัน 1 ปี

ทั้งนี้ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สำหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชนิดชั่วคราวที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ขยายให้มีอายุ 2 ปี และสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี เมื่อใบขับขี่ชั่วคราวมีอายุครบ 1 ปี ส่วนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 จะยังคงเป็นใบขับขี่ชั่วคราวที่มีอายุ 1 ปี และสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี ก่อนใบอนุญาตชั่วคราวหมดอายุ 60 วัน

          นอกจากนี้ การปรับเพิ่มอายุดังกล่าว ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาต มีเวลาในการขอเปลี่ยนใบอนุญาตมากขึ้น เช่น หากได้รับใบอนุญาตวันที่ 23 มีนาคม 2558 ใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันที่ 23 มีนาคม 2560 แต่ผู้ได้รับใบอนุญาต จะสามารถเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบ 5 ปีได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 – 23 มีนาคม 2560

โดยขณะนี้จะยังคงจัดเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท แต่ล่าสุด ได้มีการขอแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็น 200 บาท ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชนิดชั่วคราว 100 บาท และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว 100 บาท และคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะบังคับใช้เมื่อมีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในระหว่างนั้น ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวทั้ง 3 ชนิดจะยังคงค่าธรรมเนียมเดิม

ที่มา Kapook

แสดงความเห็น

comments