กยศ. เตรียมเสนอ ครม. จับมือนายจ้างหักเงินเดือนสำหรับผู้ค้างชำระ

             กยศ. เอาจริง! เตรียมจับมือกับส่วนราชการใช้มาตรการหักเงินเดือนผู้ค้างชำระ คาดว่าเร็วๆ นี้จะเสนอ ครม. พิจารณาให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนนำส่งพร้อมกับภาษี ณ ที่จ่าย

กยศ.

             วันที่ 7 มกราคม 2559 นางฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวถึงสถานการณ์การชำระหนี้ช่วงปีที่ผ่านมาว่า มีแนวโน้มดีขึ้น โดยในปี 2558 มียอดชำระหนี้คืน 17,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดค้างชำระประมาณร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมียอดการชำะคืนหนี้ 13,000 ล้านบาท มียอดค้างชำระร้อยละ 29

ทั้งนี้ ในปี 2559 ทาง กยศ. ตั้งเป้าไว้ว่าจะมียอดชำระหนี้คืน 19,000 ล้านบาท โดยจะมีการนำนโยบายร่วมมือกับองค์กรนายจ้างที่จะทำหน้าที่หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เป็นรายเดือน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดภาระการชำระหนี้ก้อนเดียวเป็นรายปีได้

นางฑิตติมา กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ ทาง กยศ. ได้เริ่มดำเนินการส่งหนังสือถึงองค์กรนายจ้างที่เป็นส่วนงานราชการทุกแห่ง เพื่อทยอยลงนามร่วมกับ กยศ. ทำให้ข้าราชการ 60,000 ราย ที่กู้ยืมจาก กยศ. และค้างชำระจะต้องถูกหักเงินเดือนรายเดือน เพื่อนำมาชำระหนี้ กยศ. ซึ่งจะส่งผลให้ยอดการชำระหนี้ของ กยศ. ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ยังเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเร็ว ๆ นี้ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา ส่วนหนึ่งจะบังคับให้องค์กรนายจ้างทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนหักเงินนำส่งกองทุน กยศ. พร้อมกับเงินหักภาษี ณ ที่จ่ายของกรมสรรพากร แม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องชำระ เพื่อให้กรมสรรพากรนำส่งกองทุน กยศ.

      ในปัจจุบัน กยศ. ปล่อยกู้ให้นักศึกษา 4.5 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 400,000 ล้านบาท และจบการศึกษาทำงานครบกำหนดชำระเงินไปแล้ว 3.1 ล้านราย และมีผู้ค้างชำระ 2 ล้านราย คิดเป็นวงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

– กลุ่มคนชำระทั่วไป ซึ่งค้างชำระบ้างติดค้างบางส่วน 1.2 ล้านราย วงเงิน 14,000 ล้านบาท

– กลุ่มไกล่เกลี่ยประนีประนอม 100,000 ราย วงเงิน 7,000 ล้านบาท

– กลุ่มฟ้องร้องดำเนินคดี 700,000 ราย วงเงิน 35,000 ล้านบาท

             อย่างไรก็ดี นางฑิตติมา กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2559 ทาง กยศ. ได้กำหนดเงื่อนไขใหม่สำหรับการกู้เงินจากกองทุน กยศ. โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ที่มา – Kapook

แสดงความเห็น

comments