ลงทะเบียนคนจนรอบที่ 2 เริ่มวันที่ 3 เมษายน 60 เพิ่มเงื่อนไขห้ามมีเงินเกิน 1 แสน

กระทรวงการคลังเผย เตรียมเปิดรับลงทะเบียนคนจนรอบ 2 วันที่ 3 เมษายน 2560 คาด ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 อาจแตะ 10 ล้านคน เผยเพิ่มเงื่อนไขผู้มีรายได้น้อย ห้ามมีเงินเกิน 1 แสน

ลงทะเบียนคนจนรอบ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 จะเริ่มในวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนกว่า 10 ล้านราย ซึ่งมากกว่า 8.3 ล้านคนของปีที่แล้ว เพราะทุกคนต้องมาลงทะเบียนใหม่ แต่ครั้งนี้จะเพิ่มเงื่อนไขคือสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งเงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ ต้องครอบครองไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินอื่นต้องไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร โดยการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 1 เดือน

นายพรชัย กล่าวว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในครั้งที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนประมาณ 17,469 ล้านบาท มีผู้ได้รับเงินไป 7.5 ล้านราย โดยในการลงทะเบียนรอบใหม่คงไม่ใช่การแจกเงิน แต่จะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องสวัสดิการเดิม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ รถเมล์ รถไฟฟรี ซึ่งจะมีการทำบัตรแจก เพื่อให้ผู้รับสวัสดิการสามารถใช้บัตรดังกล่าวไปเป็นส่วนลดสวัสดิการที่รัฐจะให้ในอนาคตได้

สำหรับการลงทะเบียนคนจนรอบ 2 จะมีการเพิ่มจุดลงทะเบียนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เพิ่มที่ สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดยสามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แสดงความเห็น

comments