Facebook เตรียมเปลี่ยนกฎใหม่ ห้ามเพจแจกของรางวัลเรียก ไลค์/แชร์

          เฟซบุ๊กเตรียมเปลี่ยนกฎใหม่ ห้ามเพจแจกรางวัลเรียกไลค์/แชร์ และเกมที่มี in-app purchase ต้องแสดงข้อความแจ้งอย่างชัดเจน

เฟซบุ๊กเตรียมเปลี่ยนกฎใหม่

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เฟซบุ๊กได้ประกาศปรับเปลี่ยนกฎใหม่ 2 กฎ โดยข้อแรกคือผู้พัฒนาเกมบนเฟซบุ๊กที่มีการใช้ระบบเก็บเงินแบบ in-app purchase จะต้องแสดงข้อความแจ้งให้ผู้เล่นเห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าการเล่นเกมนั้น ๆ อาจมีการเก็บเงินเพิ่มเติมขณะเล่นเกม ส่วนอีกข้อหนึ่งคือ ห้ามเพจต่าง ๆ โพสต์เสนอของรางวัลเพื่อจูงใจให้คนเข้ามากดไลค์หรือแชร์มาก ๆ ซึ่งทางเฟซบุ๊กอนุญาตให้ใช้โปรโมชั่นแจกรางวัลด้วยการให้ผู้ใช้ล็อกอินใช้งานแอพฯ, เช็กอินหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านแอพฯ ของทางเพจได้เช่นเดิม แต่การโพสต์รูปภาพหรือข้อความแจกของรางวัลให้กับผู้ที่เข้ามากดไลค์หรือแชร์นั้น ถือว่าผิดกฎนะจ๊ะ

          ทั้งนี้ กฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเหลือเวลาให้ผู้พัฒนาเกมและเจ้าของเพจต่าง ๆ ได้ทำการปรับตัวอีกประมาณ 3 เดือนนับจากนี้ โดยเพจไหนที่เคยใช้วิธีเรียกไลค์หรือแชร์ด้วยวิธีการแจกรางวัลก็คงจะต้องเตรียมหาวิธีใหม่ ๆ กันแล้วล่ะ

แสดงความเห็น

comments