มติ สนช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย  
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ทวิตเตอร์ @ThanawatLive


พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย
 ที่ประชุมวิป สนช. โหวตคะแนนท่วมท้น 191 เสียง งดออกเสียง 3 ลาป่วย 3 คน

วันนี้ (21 สิงหาคม 2557) ที่ประชุม สนช. มีการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีเพียงวาระเดียว โดยวิป สนช. กำหนดหลักเกณฑ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี 2550 หากมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียว ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา โดยการรับรองจะมีวิธีการแตกต่างกับ ส.ส. และ ส.ว. เพราะจะใช้วิธีโหวตโดยใช้เครื่องออกเสียงแทนการยกมือรับรอง เพื่อป้องกันการโหวตซ้ำ จากนั้นลงคะแนนด้วยวิธีขานชื่อทีละคนว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา คือ 99 คน แต่หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 คนหรือมากกว่า ต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก

 โดยมีการเริ่มประชุมกันเวลา 10.00 น. เริ่มจากสนช. เสนอรายชื่อ แล้ว สนช. รับรอง 40 คน จากนั้นโหวตรายบุคคล ซึ่งผู้ได้รับเสนอต้องได้เสียงโหวตเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 99 เสียง ซึ่งปรากฏว่า เวลา 10.23 น. นายตวง อัณทะไชย สนช. สาย ส.ว. ได้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้นในเวลา 10.40 น. ที่ประชุม สนช. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนโหวต 191 เสียง งดออกเสียง 3 ลาป่วย 3 คน โดยจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันนี้


คลิป เปิดขั้นตอนการเลือกนายกฯคนที่ 29 ของไทย วันนี้ (21ส.ค.57) : เครดิต รายการเรื่องเล่าเช้านี้ โพสต์โดย คุณเรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร
ที่มา – Kapook

แสดงความเห็น

comments