10 เหตุผลดีๆ ทำไมถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ – สมัยนี้ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง ทุกคนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการทำงานและติดต่องานต่างๆ เพื่อความก้าวหน้า วันนี้มาดูเหตุผลว่าทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ

1. ภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็นทางการของโลก ถึงแม้ว่าภาษาจีนจะมีคนพูดมากที่สุดก็ตาม

2. เหตุผลทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ : เพิ่มโอกาสของการได้งานดีๆ และมีรายได้มากขึ้น

3. ภาษาอังกฤษ ถูกใช้เป็นทางการในกว่า 53 ประเทศทั่วโลก

4. มีคนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

5. ในแวดวงสื่อแล้ว ยังคงใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอและติดต่อสื่อสารเป็นหลัก

6. ในอินเตอร์เน็ตก็เช่นกัน ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาหลักของโลกอินเตอร์เน็ต

7. เหตุผลทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษเรียนรู้ง่าย เพราะมีตัวอักษรเพียงแค่ 26 ตัว

8. การเรียนรู้ภาษา จะช่วยให้เกิดความภูมิใจที่ได้เรียนและเข้าใจภาษาใหม่ๆ

9. ในหลายๆโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัยทั่วโลก เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น แม้ประเทศนั้นจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ตาม

10. เหตุผลทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษ : ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ ของประเทศนั้นผ่านภาษา โดยไม่ใช่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว

แสดงความเห็น

comments