ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก อันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียง

ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก
สำหรับคนที่กำลังเรียนหรือว่าเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้ว น่าจะพอรู้จักนักวิทยาศาสตร์ของโลก มาพอคร่าวๆ วันนี้มาทำความรู้จักกับ นักวิทยาศาสตร์ของโลก...

ประวัติอินเทอร์เน็ต (internet) คืออะไร ความเป็นมาที่มาที่ไป

ประวัติอินเทอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตคืออะไร ความหมายของอินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย...

ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
มนุษย์ได้พยายามสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยการคำนวณมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว จึงได้พยายามพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายเพิ่มขึ้นตามลำดับ  คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ...
Page 2 of 212