คำคมเพื่อนซึ้งๆ กลอนเพื่อนสั้นๆ กลอนเกี่ยวกับเพื่อนรัก

คำคมเพื่อน
เพื่อนนั้นสำคัญไฉน แต่พูดถึงคำว่าเพื่อนแล้ว ยังไงก็สำคัญสำหรับทุกคนเสมอ เพราะยังไงคนเราทุกคนก็ต้องมีเพื่อน แต่อยู่ที่ว่าจะเลือกครบพื่อนยังงัย...