ประวัติเขาคิชฌกูฏจันทบุรี เปิดตำนานรอยพระพุทธบาท

เขาคิชกุฏจันทบุรี
หากพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ต่างๆแล้ว “เขาคิชฌกูฎ” ที่จังหวัดจันทบุรี ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ผู้คนนิยมไปสักการบูชากราบไหว้...